ค่าบริการซักผ้าม่าน จะประเมินตามรูปแบบของผ้าม่าน ,

ขนาดความกว้าง - ยาว คิดเป็นตารางเมตร ละ 185 บาท/ตรม.

ต้องการให้เราประเมินราคาสำหรับบ้าน , สำนักงาน ของท่าน

หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

กรุุณาโทรสอบถามที่หมายเลข 0-2322-7668